• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάλυψη παροχών στους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ):

Α. Φάρμακα

 1. Κοστολογημένη συνταγή ιατρού από τον φαρμακοποιό
 2. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών φαρμακείου
 3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Β. Εργαστηριακές εξετάσεις

 1. Φωτοαντίγραφο παραπεμπτικού ιατρού
 2. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών εργαστηριακού κέντρου (με υπογραφή και σφραγίδα του
 3. εργαστηριακού κέντρου )
 4. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Γ. Συμμετοχή στη Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 1. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικής κλινικής
 2. Έκδοση Βεβαίωσης Νοσηλείας από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ που είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eservices.eopyy.gov.gr
 3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Δ. Τοκετός

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 2. Έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας γονέων από την εφαρμογή του ΙΚΑ που είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.idika.org.gr.
 3. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)

Επισημαίνεται ότι, πριν την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθει η ασφάλιση του τέκνου.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά (για τη χορήγηση του επιδόματος τοκετού) μπορούν:

 1. να προσκομίζονται στο ΤΕΑΠΑΣΑ (Βερανζέρου 48, Αθήνα) ή
 2. να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. / Δ.νση Ασφάλισης Παροχών, Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ. 10438 ή
 3. να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή
 4. να αποστέλλονται μέσω POL στην Υπηρεσία μας.

Ε. Ειδική οικονομική παροχή για απώλεια ζωής για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν
ενεργεία ασφαλισμένων
Απώλεια ζωής άγαμου μέλους

 1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Μερίδας
 3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 5. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Απώλεια ζωής έγγαμου μέλους χωρίς τέκνα

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 • Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Απώλεια ζωής διαζευγμένου μέλους χωρίς τέκνα

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχώριση στο περιθώριο αυτής, της λύσεώς του, είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη.
 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 7. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Απώλεια ζωής άγαμου μέλους με ανήλικα τέκνα

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων
 4. Ανάθεση επιμέλειας είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη
 5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 6. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Απώλεια ζωής έγγαμου μέλους με ανήλικα τέκνα

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 7. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Απώλεια ζωής διαζευγμένου μέλους με ανήλικα τέκνα

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχώριση στο περιθώριο αυτής, της λύσεώς του, είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων
 5. Ανάθεση επιμέλειας τέκνων είτε με δικαστική Απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη
 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 7. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

ΣΤ. Ειδική οικονομική παροχή για αντικατάσταση τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία Ασφαλισμένων

 1. Φ/ο γνωμάτευσης Ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή Ιατρό
 2. Εξοφλημένο παραστατικό αγοράς
 3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας (IBAN)
 4. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

 

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ, για την είσπραξη του ποσοστού συμμετοχής τους σε ιατρικές συνταγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΚΥΥΑΠ, (εν ενεργεία – συνταξιούχων – μελών) παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες – οδηγίες:

1. Για τις ηλεκτρονικά εκδιδόμενες ιατρικές συνταγές που εκτελούνται σε συμβεβλημένα φαρμακεία Αθηνών – Πειραιά – Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης:
α) Σε όσες αναγράφεται η ηλεκτρονική ένδειξη «ΚΥΥΑΠ»., οι μέτοχοι ΚΥΥΑΠ (εν ενεργεία, συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενειών αυτών) δεν καταβάλλουν πλέον την καθορισθείσα συμμετοχή ποσοστού 25% ή 10% στο φαρμακείο και κατ΄ επέκταση δεν υποβάλλουν δικαιολογητικά για αποζημίωση φαρμάκου στον ΚΥΥΑΠ.
β) Σε όσες δεν αναγράφεται η ηλεκτρονική ένδειξη «ΚΥΥΑΠ», οι ασφαλισμένοι επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας (στα τηλέφωνα 210 5276915 και 210 5276914), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να εμφανιστεί η ηλεκτρονική ένδειξη «ΚΥΥΑΠ» επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών.

2. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση με τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οι ασφαλισμένοι εκτελούν τη συνταγή, πληρώνουν το ποσοστό συμμετοχής στο Φαρμακείο, υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται ανωτέρω) στον ΚΥΥΑΠ, και στη συνέχεια ο ΚΥΥΑΠ τους αποζημιώνει στον αριθμό λογαριασμού του άμεσα ασφαλισμένου.

3. Κάθε απαίτηση προς τον ΚΥΥΑΠ, μη αιτηθείσα για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας, παραγράφεται.

4. Διευκρινίζεται πως όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε προσκομίζονται αυτοπροσώπως στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48, Αθήνα) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. / Δ.νση Ασφάλισης Παροχών
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ. 10438